เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมระดับจังหวัด ที่มีลักษณะคอนเสิร์ต ลานเบียร์ ที่่มีการแฝงโฆษณาเพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมระดับจังหวัด ที่มีลักษณะคอนเสิร์ต ลานเบียร์ ที่่มีการแฝงโฆษณาเพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เอกสารแนบ