เรื่อง ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home

 เรื่อง ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติงานที่บ้าน Work from Home เอกสารแนบ