ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร"หลักสูตรวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐอย่างถูกต้อง"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร"หลักสูตรวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐอย่างถูกต้อง"
>>>เอกสารแนบ