เชิญชวน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และวีดิทัศน์แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เชิญชวน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และวีดิทัศน์แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ชิงเงินรางวัล ๆ ละ 3,000 บาท รับสมัครและพร้อมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ - 15 มีนาคม 2565 ประกาศผลวันที่ 1 มีนาคม 2565 >>>เอกสารแนบ