เรื่อง การรับสมัครเพื่อประเมิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง การรับสมัครเพื่อประเมิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม >>>เอกสารแนบ