ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ ค่านิยมความเป็นไทย จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2561

  ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ ค่านิยมความเป็นไทย จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2561 เอกสารแนบ