ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างชาติ 1 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 1 ตำแหน่ง

 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างชาติ 1 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 1 ตำแหน่ง  รายละเอียดแนบ