ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง   รายละเอียดแนบ