HOT !!! ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานตามสัญญา) ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานตามสัญญา) ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างชาติ  จำนวน 1 อัตรา