ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ U2T รอบที่ 2

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ U2T รอบที่ 2