ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป