ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์พนักงานตามสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์พนักงานตามสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป