ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (ประจำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (ประจำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม)