HOT !!! ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานตามสัญญา) ตำแหน่งแม่บ้านและพนักงานขับรถยนต์

ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานตามสัญญา) ตำแหน่งแม่บ้านและพนักงานขับรถยนต์