HOT !!! ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักตามสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่ง แม่บ้าน และพนักงานขับรถยนต์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักตามสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่ง แม่บ้าน และพนักงานขับรถยนต์