HOT !!! ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานตามสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 13 มกราคม 2566

 ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานตามสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 13 มกราคม 2566