ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ ป.บัณฑิต)

 
ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ ป.บัณฑิต) รายละเอียดแนบ