ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ลงวันที่ 1 เมษายน 2564

 
ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 1-9 เมษายน 2564
รายละเอียดแนบ