ประกาศ รับสมัครพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ลงวันที่ 1 เมษายน 2564

 
ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 5-16 เมษายน 2564
รายละเอียดแนบ