ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา