ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่ง อาจารย์

ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา