ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่ง อาจารย์ ลงวันที่ 18/01/66

ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา