ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

 ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566  รายละเอียดการสมัครที่ https://apply.npu.ac.th/apply/

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด โทร.091-0655144
2. นางสาวพรรณิภา จำปาศรี โทร.095-2193993