ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

 ด้วยมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 200 ทุนๆละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท โดยมอบให้นิสิตนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 104 ทุนและทุนต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2559 จำนวน 96 ทุน  รายละเอียดตามแนบ