PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะและส่งเสริมการคัดแยกขยะ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะและส่งเสริมการคัดแยกขยะ

  

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 6:00 น นักศึกษา​ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะและส่งเสริมการคัดแยกขยะ​ ณ​ ลานพญาศรีสัตตนาคราช

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์/ฝ่ายงานศูนย์ฝึกวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++