PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2563 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 13

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 13  โดยมีการแข่งขันทั้งกีฬาสากล และกีฑา

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++