PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณด้านข้างอาคารพิทยปกรณ์

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++