PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 12-19 มิถุนายน 63 ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 12-19 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 หลักสูตร แบ่งออกเป็น ระดับปริญญาตรี จำนวน 8 หลักสูตร และ ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++