PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มาเป็นประธานกล่าวเปิดต้อนรับและแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนในการสอนในสถานศึกษา

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++