PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมบรรเลงในพิธีมหาพุทธาภิเษก พุทธรูปจำลอง-วัตถุมงคลหลวงพ่อพระใส

ร่วมบรรเลงในพิธีมหาพุทธาภิเษก พุทธรูปจำลอง-วัตถุมงคลหลวงพ่อพระใส

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้นำวงปีพาทย์ร่วมบรรเลงในพิธีมหาพุทธาภิเษก พุทธรูปจำลอง-วัตถุมงคลหลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง

     

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม