PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 12 มีนาคม 2564 ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา


วันที่ 12 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.ทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอุเทนพัฒนา มาบรรยายในหัวข้อ"แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพครูให้ประสบผลสำเร็จ"

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++