PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 26 มีนาคม 2564 โครงการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ

โครงการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ


วันที่ 26 มีนาคม 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองญาตินาราชควาย นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++