PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 9 ตุลาคม 2564 วันสถาปนาครบรอบ 6 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมและงานมุทิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

วันสถาปนาครบรอบ 6 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมและงานมุทิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดวันสถาปนาครบรอบ 6 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมและงานมุทิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++