PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 พิธีทำบุญสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

พิธีทำบุญสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีทำบุญสาขา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
ประจำปี 2564 นำโดย 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร อัตไพบูลย์ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ 
- พร้อมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษา การศึกษาปฐมวัย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาดนตรีศึกษา

 

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++