PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

 

          การประชุมในครั้งนี้มี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในส่วนของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเตรียมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ โดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม และจะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 1,300 คน

 

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++