PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 สมโภชองค์พระกฐินพระราชทานและยอดปลีทองคำองค์พระธาตุเชิงชุม

สมโภชองค์พระกฐินพระราชทานและยอดปลีทองคำองค์พระธาตุเชิงชุม 

 

วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมนำวงพิณพาทย์ เข้าร่วมการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐินพระราชทานและยอดปลีทองคำองค์พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++