PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 3 มีนาคม 2565 บรรยากาศ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 บรรยากาศ ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม           

         วันที่ 3 มีนาคม 2565 ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณะผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ ได้พาเยี่ยมชมสถานที่ทำงานของบุคลากรและห้องเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.