PR-EDU วันที่ 12 สิงหาคม 2565 พิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

 พิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565          

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ อาจารย์มานะชัย แก้วสีดวง รองคณบดีฝ่ายแผนงาน เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณ หน้าวัดมหาธาตุ จังหวัดนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.