PR-EDU วันที่ 2 กันยายน 2565 ภาพบรรยากาศ พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ 17 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพบรรยากาศ พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ 17 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 2 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 18 รูป เนื่องในวันครบรอบสถาปนา 17 ปี แห่งมหาวิทยาลัยนครพนม ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม (หลังใหม่)นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธี

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.