PR-EDU วันที่ 17 ตุลาคม 2565 วันครบรอบการทำงานปีที่ 2 ในตำแหน่งผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพบรรยากาศ วันครบรอบการทำงานปีที่  2 ในตำแหน่งผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมไหว้พระประจำคณะครุศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันครบรอบการทำงานปีที่ 2 ในตำแหน่งผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.