ประวัติอาจารย์นิดาพร อาจประจญ

อาจารย์นิดาพร  อาจประจญ


ประวัติและผลงานทางวิชาการ


 • ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ – สกุล : นางสาวนิดาพร อาจประจญ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • สังกัด : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อีเมล์ :
 • การศึกษา
  • 2553 – การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • 2545 – ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 • ผลงานวิชาการ -


 

 

 

บันทึก

IMAGE PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครบรอบ ปีที่ 4
วันอังคาร, 01 ตุลาคม 2562
วันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม... Read More...
IMAGE ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ “Digital Thailand Big Bang 2019”
วันศุกร์, 25 ตุลาคม 2562
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ “Digital Thailand Big... Read More...
IMAGE การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
วันศุกร์, 25 ตุลาคม 2562
  การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ... Read More...