จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 เดือนพฤศจิกายน 2564

        

กิจกรรมพบผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2564
           วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน 2564 ฝ่ายงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้จัดกิจกรรมพบผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้เชิญผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงที่เป็นสถานศึกษาเครือข่ายการปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2564 จำนวน 112 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร และบึงกาฬ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การเป็นสถานศึกษาเครือข่ายการปฏิบัติการสอน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมชี้แจงและทำความเข้าใจในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพะยูงทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2564
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม 2566
วันอังคาร, 31 มกราคม 2566
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม 2566.pdf  >>>เอกสารแนบ Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30
วันอังคาร, 31 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล... Read More...
IMAGE เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย... Read More...