จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 18 เดือนพฤศจิกายน 2564

        

          สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับภาคีเครือข่าย สาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเทศบาลเมืองนครพนม จัดเสวนา พญานาคกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2564 ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราชIMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2564
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ u2t
วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ u2t Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ U2T รอบที่ 2
วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ U2T รอบที่ 2   Read More...
IMAGE เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย... Read More...