จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 18 เดือนพฤศจิกายน 2564

        

          สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับภาคีเครือข่าย สาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเทศบาลเมืองนครพนม จัดเสวนา พญานาคกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2564 ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช