จดหมายข่าว ปีที่ 2 ฉบับที่ 40 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

     
- พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างคณบดีคณะครุศาสตร์ กับ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

- พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างคณบดีคณะครุศาสตร์ กับ บุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

 
 
 

IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2564
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE จุลสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563
วันศุกร์, 23 เมษายน 2564
  - จุลสารคณะครุศาสตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน... Read More...
IMAGE PR-EDU วันที่ 22 มิถุนายน 2565 การวิพากษ์การประเมินตนเองในระดับสำนักงานคณบดี และ ระดับคณะ
วันพุธ, 22 มิถุนายน 2565
 การวิพากษ์การประเมินตนเองในระดับสำนักงานคณบดี และ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ u2t
วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2565
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ u2t Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ U2T รอบที่ 2
วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ U2T รอบที่ 2   Read More...
IMAGE เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย... Read More...