จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม 2564


 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

          การประชุมในครั้งนี้มี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในส่วนของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเตรียมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ โดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม และจะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 1,300 คน