IMAGE PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครบรอบ ปีที่ 4
วันอังคาร, 01 ตุลาคม 2562
วันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม... Read More...
IMAGE PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์
วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2562
กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์   ... Read More...
IMAGE ประกาศ ทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ ตำรา ปีงบประมาณ 2563
วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2562
  ประกาศ ทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ ตำรา ปีงบประมาณ 2563 ... Read More...
IMAGE ประกาศ การรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2562
  ประกาศ การรับข้อเสนอโครงการวิจัย... Read More...