ขอเชิญร่วมการแข่งการประชันกลอนสด ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา

ด้วยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับมูลนิธิสโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล จะจัดกิจกรรมการประชันกลอนสด ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียดแนบ