คู่มือฝึกซ้อมบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2557

 คู่มือฝึกซ้อมบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2557 กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดแนบ