โครงการรักษ์ภาษาไทย : กิจกรรมแข่งขันทักษะการคัดลายมือและการอ่านทำนองเสนาะ

 ด้วยคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม จะจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีโครงการรักษ์ภาษาไทย : กิจกรรมแข่งขันทักษะการคัดลายมือและการอ่านทำนองเสนาะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมทางไกล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
1. รายละเอียดแนบกำหนดการโครงการ  
2. ใบสมัครการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษา 
3.ใบสมัครการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา